Skuteczna windykacja

Miło nam poinformować o zakończonym postępowaniu egzekucyjnym, w którym reprezentowany przez nas Klient uzyskał 100 % dochodzonej wierzytelności o wartości ponad 275.000 zł.
Miło nam poinformować o zakończonym postępowaniu egzekucyjnym, w którym reprezentowany przez nas Klient uzyskał 100 % dochodzonej wierzytelności o wartości ponad 275.000 zł.
skuteczna windykacja

Roszenie wynikało z umowy o wykonanie usług rolniczych, które mimo ich wykonania nie zostały rozliczone. Dodatkową trudność w dochodzeniu roszczenia stanowił brak zawarcia pisemnej umowy.

Co szczególnie istotne uzyskanie prawomocnego tytułu wykonawczego w postępowaniu przed sądem oraz wyegzekwowanie całej należności trwało nieco ponad rok. W świetle powszechnej długotrwałości postępowań to naprawdę bardzo dobry czas załatwienia sprawy.

Przy okazji tej sprawy przypominamy, że warto zawierać umowy pisemne bądź co najmniej w formie dokumentowej (mail, skan) określające najważniejsze ustalenia stron każdego kontraktu niezależnie od przedmiotu i wartości umowy. Brak możliwości wykazania treści ustaleń stron często utrudnia, a nawet uniemożliwia dochodzenie słusznego roszczenia, a ponadto każdorazowo powoduje znaczne wydłużenie postępowania dowodowego.

W ramach świadczonej pomocy prawnej zespół naszej Kancelarii przygotuje dla Ciebie wzory umów, przeprowadzi negocjacje kontraktu, a także poprowadzi postępowanie windykacyjne reprezentując Cię na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
Jeżeli jesteś dłużnikiem nasza pomoc prawna może polegać na podjęciu negocjacji z wierzycielem doprowadzając do satysfakcjonującej ugody.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
skuteczna windykacja

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: