Skuteczna obrona

Sąd Rejonowy w Gryfinie uniewinnił naszego Klienta, któremu zarzucono popełnienia przestępstwa zniszczenie mienia ruchomego (art. 288 K.k.).
Sąd Rejonowy w Gryfinie uniewinnił naszego Klienta, któremu zarzucono popełnienia przestępstwa zniszczenie mienia ruchomego (art. 288 K.k.).
uniewinnienie kodeks karny

Czyn zabroniony polegał na umyślnym zniszczeniu przez trzech sprawców szyb i karoserii pojazdu powodując szkodę o wartości kilkunastu tysięcy złotych.

Sąd podzielił konsekwentne stanowisko obrony, iż rozbieżności powstałe w zgromadzonym materiale dowodowym nie mogą być podstawą do przypisania winy oskarżonemu. Sąd mógł bowiem przyjąć kilka równorzędnych i niedających się wyeliminować wersji przebiegu zdarzeń istotnych dla określenia sprawstwa jak i winy oskarżonego. Całokształt materiału dowodowego nie dostarczył przekonujących i jednoznacznych wniosków o udziale oskarżonego w przedmiotowym zdarzeniu.

Zgodnie z zasadą in dubio pro reo nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości należy rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego. Zatem wszelkie niekorzystne ustalenia opierające się jedynie o prawdopodobieństwo nie mogą stanowić podstawy wydaniu wyroku skazującego.

W ramach pomocy prawnej w sprawach karnych naszym zdaniem jest pomoc osobom podejrzanym i oskarżonym, albo pokrzywdzonym w postępowaniu karnym, m.in. poprzez:

  1. reprezentację w procesie karnym, co oznacza, że działałam na każdym etapie sprawy i bronimy praw i interesów naszego klienta
  2. doradztwo w sprawie, co do strategii postępowania, wyjaśniamy jakie dokumenty należy zebrać, jakie argumenty przedstawić i na jakim etapie postępowania
  3. pomoc w zebraniu i zabezpieczeniu niezbędnych dowodów
  4. przygotowanie wniosków procesowych
  5. negocjacje z prokuratorem warunków skazania klientów, którzy przyznają się do popełnienia czynu zabronionego

Zawsze działamy zgodnie z interesami naszych klientów dbając o ich interes. Dlatego też, korzystając z naszych usług  w sprawach karnych możesz liczyć na profesjonalną, rzetelną i szybką pomoc.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
uniewinnienie kodeks karny

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: