Banki nie mogą domagać się roszczeń zwrotnych wobec „frankowiczów”

autor
adwokat Paweł Kuźniar

Paweł Kuźniar

16 lutego br. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał opinię, która potwierdziła prokonsumencki cel dyrektywy 93/13. Oznacza to, że banki w roszczeniach zwrotnych wobec tzw. frankowiczów nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
16 lutego br. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał opinię, która potwierdziła prokonsumencki cel dyrektywy 93/13. Oznacza to, że banki w roszczeniach zwrotnych wobec tzw. frankowiczów nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Uznany za nieuczciwy warunek umowny nie wywołuje skutków wobec konsumenta w związku z czym należy przywrócić sytuację faktyczną i prawną konsumenta, w jakiej znajdowałby się on, gdyby pierwotnie ów warunek nie był zawarty w umowie.

Dla osób posiadających kredyt w walucie wymienialnej i decydujących się na zainicjowanie sporu sądowego o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oznacza to w zasadzie obowiązek zwrotu bankowi jedynie kwoty wypłaconego kapitału.

Nasza Kancelaria obsługuje Klientów posiadających tzw. kredyty frankowe od analizy umowy po wykreślenie hipoteki. Od początku kompleksowo bronimy praw naszych Klientów zapewniając reprezentację także w ewentualnych postępowaniach zainicjowanych przez banki.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
autor
adwokat Paweł Kuźniar

Paweł Kuźniar

Podziel się z innymi: