Nieruchomości

nieruchomości kancelaria adwokacka
W ramach naszej dotychczasowej praktyki, przeprowadziliśmy setki postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz uzyskaliśmy dla naszych Klientów tytuły prawne do nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy, a także pozwolenia na budowę.
Świadczyliśmy pomoc prawną na rzecz osób prywatnych, firm, a także organów administracji publicznej w postępowaniach infrastrukturalnych dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także postępowaniach wywłaszczeniowych, i wielu innych. Doradzamy naszym Klientom w zakresie nabywania nieruchomości wspierając ich także na etapie pozyskiwania finasowania dla tych inwestycji. Zajmujemy się obsługą skomplikowanych postępowań w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości czy ustanowienie służebności.
Specjalizujemy się w reprezentowaniu naszych Klientów w sporach sądowych związanych z realizacją kontraktów budowlanych.
Zajmujemy się obsługą prawną procesów budowlanych począwszy od etapu przygotowania i planowania inwestycji, wyboru inwestora w ramach zamówień publicznych, przygotowania dokumentacji budowlanej i uzyskania wymaganych pozwoleń, poprzez realizację inwestycji i jej rozliczenie. Prowadzimy obsługę spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości kompleksowo wspierając ich działalność opracowując akty prawne, regulaminy, uchwały i umowy.

Sukcesy Kancelarii w tej dziedzinie

Opinie klientów Kancelarii