Prawo pracy

kancelaria prawo pracy
Zajmujemy się problemami związanymi z prawem pracy. Pomagamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w rozwiązywaniu różnych spraw związanych z zatrudnieniem, od negocjowania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów menagerskich, przez negocjacje ze związkami zawodowymi, po rozwiązywanie sporów w sądzie pracy.
Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc w przygotowaniu i analizie umów o pracę i innych umów dotyczących tego stosunku, a także w doradztwie związanym z zatrudnieniem, w tym zwolnieniach grupowych oraz w reprezentowaniu klientów w sporach pracowniczych. Poprowadzimy negocjacje w przypadku sporu z pracownikiem lub pracodawcą.
W ramach praktyki prawa pracy opracowujemy polityki i regulaminy dla pracodawców, w tym regulaminy pracy i wynagradzania, procedury dyscyplinarne i antymobbingowe, wspieramy w tworzeniu układów zbiorowych pracy oraz porozumień związkowych.
Pomagamy zadbać o ochronę interesu firm poprzez przygotowanie umów o zakazie konkurencji i umów o zachowaniu poufności. Prowadzimy procesy przejścia zakładu pracy, reorganizacji czy outsourcingu.

Sukcesy Kancelarii w tej dziedzinie

Opinie klientów Kancelarii

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.