Startupy

Wspieramy startupy na wszystkich etapach prowadzenia biznesu począwszy od założenia startupu aż do procesu wyjścia inwestora. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów. Wspieramy startupy w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału, w tym w ramach programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.
Przygotowujemy i analizujemy dokumentację transakcyjną. Wspieramy założycieli we wszystkich etapach negocjacji transakcji. Pomagamy przy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzimy obsługę procesu sprzedaży majątku przedsiębiorstwa, w tym obejmującego prawa własności intelektualnej.
Przygotowujemy regulaminy i polityki prywatności. Weryfikujemy legalność rozwiązań z zakresu nowych technologii oraz przeprowadzamy audyty prawne. Opracowujemy umowy o wykonanie i wdrożenie systemów IT, umowy outsourcingowe i wiele innych.
Angażujemy się w budowę innowacyjnego ekosystemu. Jesteśmy partnerem prawnym CENTRUM KREOWANIA INNOWACJI – eksperckiej organizacji nastawionej na rozwój gospodarczy Szczecina i Pomorza Zachodniego rozwijającej kompetencje młodych spółek technologicznych, wspierającej dojrzałe firmy oraz ich pracowników w dostępie do kapitału oraz technologii, pomagającej instytucjom publicznym poprzez zgromadzoną wiedzę ekspercką.

Sukcesy Kancelarii w tej dziedzinie

skarga na rozstrzygnięcie PARP

Skuteczna skarga na rozstrzygnięcie PARP

WSA w Warszawie uwzględnił naszą skargę na rozstrzygnięcie PARP o pozostawieniu protestu naszego klienta od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Sąd podzielił naszą argumentację uznając, że ocena projektu została dokonana z naruszeniem prawa, które miało istotny wpływ na wynik oceny.

Czytaj całość »

Opinie klientów Kancelarii

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.