Dochodzenie roszczeń i windykacja

kancelaria windykacyjna
Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, w tym w mediacji i arbitrażu, przed Sądem Najwyższym, a także przed organami egzekucyjnymi.
W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje dotyczące potencjalnych sporów sądowych. Każdorazowo kierując się interesem Klienta dokonujemy oceny wszelkich ryzyk związanych z przewidywanymi postępowaniami i możliwie je minimalizujemy. Świadczona przez nas pomoc prawna w tego rodzaju sprawach każdorazowo obejmuje przygotowanie indywidualnej strategii rozwiązania sporu już na etapie przedsądowym. Rzetelnie i uczciwie przedstawiamy naszym Klientom ich sytuację na każdym etapie sprawy. Bronimy naszych Klientów także przed bezzasadnymi roszczeniami.
Kompleksowo wspieramy osoby prywatne, instytucje, przedsiębiorstwa i firmy w dochodzeniu roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym, a następnie w toku postępowań egzekucyjnych.
Zapewniamy pełną obsługę postępowań w sprawach o stwierdzenie nieważności kredytów denominowanych do obcej waluty (CHF), reprezentując z sukcesami Klientów na wszystkich etapach postępowania od analizy umów kredytowych, wyliczenia roszczeń, mediacji oraz przed sądem.

Sukcesy Kancelarii w tej dziedzinie

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość »
kupno używanego samochodu rękojmia

Rękojmia za wady używanego pojazdu

Bardzo często reprezentujemy klientów, którzy niedługo po zakupie wymarzonego auta odkrywają, że stan techniczny pojazdu nie jest zgody z zapewnieniami sprzedającego. Właśnie w jednej z takich spraw doprowadziliśmy do zawarcia ugody, na podstawie której nasi Klienci odzyskali całą cenę sprzedaży, którą zapłacili za wadliwe auto wraz z odsetkami i oddali sprzedawcy pojazd. Sprawę udało się zakończyć w ciągu trzech miesięcy.

Czytaj całość »

Opinie klientów Kancelarii