Prawo karne

kancelaria prawo karne
Reprezentujemy Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeniowych, w sprawach nieletnich oraz wykonawczych. Zapewniamy osobom podejrzanym, obwinionym i pokrzywdzonym pomoc prawną już na etapie postępowania przygotowawczego. Uczestniczymy w czynnościach realizowanych przez prokuraturę, a także inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo-śledcze.
W ramach świadczonej pomocy prawnej w postępowaniach wykonawczych pomagamy w minimalizacji skutków prawomocnych wyroków karnych w postępowaniach o wyrok łączny, przerwę lub odroczenie wykonania kary, zgodę na wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego czy warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Wspieramy osoby pokrzywdzone przestępstwem w skutecznym zainicjowaniu postępowania karnego oraz na każdym jego etapie, w tym dochodząc w procesie karnym naprawienia szkody i zadośćuczynienia.
Zdajemy sobie sprawę, że aktualna ilość regulacji krajowych jak i międzynarodowych powoduje, iż w szczególności przedsiębiorcy funkcjonują w warunkach wysokiego ryzyka związanego z możliwymi naruszeniami prawa i negatywnymi tego konsekwencjami. Codzienne wspieranie firm w działalności biznesowej umożliwia nam świadczenie usług prawnych obejmujących także analizę i identyfikację zagrożeń, mitygację ryzyka i pomoc w sytuacjach kryzysowych.
Każdorazowo udzielając pomocy prawnej w sprawach karnych zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji w jakiej znalazł się nasz Klient, jego rodzina czy firma. Dlatego też zawsze kierujemy się pełnym zaangażowaniem, najwyższymi standardami obsługi, zapewniając szybkie i kompleksowe wsparcie oraz pełną poufność.

Sukcesy Kancelarii w tej dziedzinie

umorzenie postępowania przeciwko nieletnim

Umorzenie postępowania w sprawie dla nieletnich

Kto jest nieletnim sprawcą przestępstwa, jaką ponosi odpowiedzialność, co grozi takiemu sprawcy oraz jaki sąd rozstrzyga w takich sprawach, a także kiedy nieletni może odpowiadać, jak dorosły – wyjaśniamy na kanwie ostatniej wygranej sprawy naszego nieletniego Klienta, wobec którego sąd umorzył postępowanie.

Czytaj całość »
uchylenie aresztowania

Uchylenie tymczasowego aresztowania

Sąd Okręgowy w Szczecinie po rozpoznaniu zażalenia wniesionego w sprawie naszego Klienta w przedmiocie przedłużenia okresu stosowania tymczasowego aresztowania zmienił zaskarżone postanowienie, uchylając zastosowany środek zapobiegawczy i zarządzając bezzwłoczne zwolnienie naszego Klienta z aresztu.

Czytaj całość »

Opinie klientów Kancelarii

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.