Samorząd terytorialny

kancelaria dla samorządu
Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze organów jednostek samorządu oraz spółek komunalnych. W ramach tej praktyki doradzaliśmy w wielu sprawach objętych ustawową działalnością gmin, powiatów czy województw, od opiniowania i opracowywania projektów aktów prawa miejscowego, uchwał, decyzji, po reprezentację jednostek samorządu terytorialnego i ich spółek w dużych sporach zarówno przed sądami administracyjnymi jak i powszechnymi.

Wspieramy zamawiających w procedurze udzielania zamówień publicznych pomagając im prawidłowo stosować przepisy prawa zamówień publicznych, rekomendując wybór najkorzystniejszego dla zamawiającego trybu postępowania, a także opiniując i opracowując dokumentację przetargową.

Pomagamy wykonawcom skutecznie pozyskiwać zamówienia publiczne. Analizujemy zapytania ofertowe, negocjujemy zmiany umów, pomagamy w przygotowaniu ofert, a także wspieramy naszych Klientów przez cały okres realizacji umowy pozwalając uniknąć sporów na gruncie wykonywania zamówień publicznych.
Doradzamy beneficjentom środków unijnych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań zgodnie z obowiązującymi zasadami konkurencyjności. Gdy dochodzi do sporów, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, a także w mediacjach i negocjacjach.

Sukcesy Kancelarii w tej dziedzinie

fundacja rodzinna w prawie spadkowym

Fundacja rodzinna w prawie spadkowym

22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Jest to nowa instytucja w polskim prawie stanowiąca odpowiedź na potrzeby firm rodzinnych, które potrzebują narzędzi do przekazania prowadzenia biznesu młodszemu pokoleniu bez perturbacji i zachwiania normalnej działalności przedsiębiorstwa związanej zwykle z kwestiami dziedziczenia.

Czytaj całość »

Opinie klientów Kancelarii