Samorząd terytorialny

kancelaria dla samorządu
Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze organów jednostek samorządu oraz spółek komunalnych. W ramach tej praktyki doradzaliśmy w wielu sprawach objętych ustawową działalnością gmin, powiatów czy województw, od opiniowania i opracowywania projektów aktów prawa miejscowego, uchwał, decyzji, po reprezentację jednostek samorządu terytorialnego i ich spółek w dużych sporach zarówno przed sądami administracyjnymi jak i powszechnymi.

Wspieramy zamawiających w procedurze udzielania zamówień publicznych pomagając im prawidłowo stosować przepisy prawa zamówień publicznych, rekomendując wybór najkorzystniejszego dla zamawiającego trybu postępowania, a także opiniując i opracowując dokumentację przetargową.

Pomagamy wykonawcom skutecznie pozyskiwać zamówienia publiczne. Analizujemy zapytania ofertowe, negocjujemy zmiany umów, pomagamy w przygotowaniu ofert, a także wspieramy naszych Klientów przez cały okres realizacji umowy pozwalając uniknąć sporów na gruncie wykonywania zamówień publicznych.
Doradzamy beneficjentom środków unijnych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań zgodnie z obowiązującymi zasadami konkurencyjności. Gdy dochodzi do sporów, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, a także w mediacjach i negocjacjach.

Sukcesy Kancelarii w tej dziedzinie

Opinie klientów Kancelarii

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.