Zabezpieczenie w sprawie „frankowej”

Kolejny Klient naszej Kancelarii uzyskał prawomocne zabezpieczenie roszczeń w sprawie dotyczącej tzw. kredytu frankowego, czyli nie płaci już rat kredytu w czasie trwania procesu.
Kolejny Klient naszej Kancelarii uzyskał prawomocne zabezpieczenie roszczeń w sprawie dotyczącej tzw. kredytu frankowego, czyli nie płaci już rat kredytu w czasie trwania procesu.
zabezpieczenie w sprawie frankowej

Tym razem Raiffesien Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie będzie pobierał od naszych Klientów rat w terminach i w wysokości wynikających z umowy kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Poza uprawdopodobnieniem roszczenia oraz wykazaniem interesu prawnego w żądaniu udzieleniu zabezpieczenia, w imieniu Kredytobiorców wskazaliśmy, że doszło już do spłaty nominalnej wartości otrzymanego w ramach umowy kredytu kapitału. Nadto nasza argumentacja zmierzała do wykazania, iż udzielenie zabezpieczenia w niniejszej sprawie uzasadnione jest również koniecznością realizacji regulacji prawa unijnego.

Art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 nakłada bowiem na sąd krajowy obowiązek zarządzenia stosownego środka tymczasowego – także z urzędu – jeżeli zarządzenie takiego środka jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia w przedmiocie nieuczciwych warunków umownych.

Jeżeli posiadasz tzw. kredyt frankowy bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych (niedozwolonych), kompleksowo ocenimy szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia sądowego. Określamy wysokość roszczeń wobec banku sporządzając wyliczenia niezbędne do wytoczenia sprawy, we współpracy z biegłymi ds. finansów i rachunkowości z dużym doświadczeniem. Przedstawiamy plan działania i strategię dopasowaną do indywidualnej sytuacji Klienta.

Ostatnie artykuły

Zmiany osobowe w spółce cywilnej

Zmiany składu osobowego spółki cywilnej W ostatnim czasie świadczyliśmy na rzecz naszego Klienta, będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc prawną dotyczącą dokonania zmian osobowych w spółce. Jeden z wieloletnich

Czytaj całość
zabezpieczenie w sprawie frankowej

Podziel się z innymi:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.