Zabezpieczenie w sprawie „frankowej”

Kolejny Klient naszej Kancelarii uzyskał prawomocne zabezpieczenie roszczeń w sprawie dotyczącej tzw. kredytu frankowego, czyli nie płaci już rat kredytu w czasie trwania procesu.
Kolejny Klient naszej Kancelarii uzyskał prawomocne zabezpieczenie roszczeń w sprawie dotyczącej tzw. kredytu frankowego, czyli nie płaci już rat kredytu w czasie trwania procesu.
zabezpieczenie w sprawie frankowej

Tym razem Raiffesien Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie będzie pobierał od naszych Klientów rat w terminach i w wysokości wynikających z umowy kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Poza uprawdopodobnieniem roszczenia oraz wykazaniem interesu prawnego w żądaniu udzieleniu zabezpieczenia, w imieniu Kredytobiorców wskazaliśmy, że doszło już do spłaty nominalnej wartości otrzymanego w ramach umowy kredytu kapitału. Nadto nasza argumentacja zmierzała do wykazania, iż udzielenie zabezpieczenia w niniejszej sprawie uzasadnione jest również koniecznością realizacji regulacji prawa unijnego.

Art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 nakłada bowiem na sąd krajowy obowiązek zarządzenia stosownego środka tymczasowego – także z urzędu – jeżeli zarządzenie takiego środka jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia w przedmiocie nieuczciwych warunków umownych.

Jeżeli posiadasz tzw. kredyt frankowy bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych (niedozwolonych), kompleksowo ocenimy szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia sądowego. Określamy wysokość roszczeń wobec banku sporządzając wyliczenia niezbędne do wytoczenia sprawy, we współpracy z biegłymi ds. finansów i rachunkowości z dużym doświadczeniem. Przedstawiamy plan działania i strategię dopasowaną do indywidualnej sytuacji Klienta.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
zabezpieczenie w sprawie frankowej

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: