Udane negocjacje

Klient naszej Kancelarii zamiast zapłacić odszkodowanie zarobi!
Klient naszej Kancelarii zamiast zapłacić odszkodowanie zarobi!
udane negocjacje

Wobec jednego z naszych Klientów kontrahent sformułował roszczenie o zapłatę kary umownej oraz odszkodowanie za niewykonanie umowy. Roszczenie opiewało łącznie na ponad 300.000 zł. Po przeprowadzonych przez zespół Kancelarii negocjacjach strony zawarły nową umowę na dogodnych dla naszego Klienta warunkach handlowych. Nowa cena została pomniejszona o ponad 50 %. Zawarcie nowej umowy połączone było ze zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń wobec naszego Klienta z poprzedniej umowy.

To już kolejna sprawa w naszej praktyce pomiędzy przedsiębiorcami zakończona polubownie mimo początkowo skrajnie rozbieżnych stanowisk i wysokiego roszczenia. Poprzednio po zaangażowaniu się naszego zespołu strony zawarły nową umową mimo skierowania sprawy już na drogę postępowania sądowego. Tym razem udało się uniknąć sądu. Istotnymi zagadnieniami w tej sprawie była m.in. interpretacja postanowienia umownego określającego cenę sprzedaży przedmiotu umowy. Ustalenie ceny determinowało z kolei wysokość zastrzeżonych kar umownych. Ogólnikowe ujęcie tej kwestii w umowie, przez kontrahenta naszego Klienta, w konsekwencji po ujawnieniu mankamentów umowy skutkowało dla niego wysokim ryzykiem nieuwzględniania roszczenia przez sąd.


Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że oświadczenie woli [czyli treść postanowień umowy] należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. (art. 65 § 1 i 2).

Jeżeli masz zawrzeć umowę lub już ją negocjujesz albo nie jesteś pewien zapisów podpisanej umowy, masz wątpliwości co Ci grozi w przypadku niewykonania kontraktu bądź czy możesz odstąpić od umowy, albo Twój kontrahent naruszył umowę – zespół naszej Kancelarii codziennie odpowiada i pomaga w takich sytuacjach wielu Klientom.

Ostatnie artykuły

Zmiany osobowe w spółce cywilnej

Zmiany składu osobowego spółki cywilnej W ostatnim czasie świadczyliśmy na rzecz naszego Klienta, będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc prawną dotyczącą dokonania zmian osobowych w spółce. Jeden z wieloletnich

Czytaj całość
udane negocjacje

Podziel się z innymi:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.