Darowizna bez podatku tylko przelewem

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 20 marca 2023 r. (III FPS 3/22) wskazał, że aby darowizna pieniędzy pomiędzy najbliższymi członkami rodziny korzystała z pełnego zwolnienia podatkowego musi zostać dokonana przelewem bądź przekazem pocztowym.
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 20 marca 2023 r. (III FPS 3/22) wskazał, że aby darowizna pieniędzy pomiędzy najbliższymi członkami rodziny korzystała z pełnego zwolnienia podatkowego musi zostać dokonana przelewem bądź przekazem pocztowym.
darowizna bez podatku

W ten sposób raczej powszechne w społeczeństwie przekonanie o tym, że darowizna pomiędzy najbliższą rodziną zwolniona jest z podatku o ile zgłosi się ją do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy zostało właśnie podważone wspomnianą uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sąd rozstrzygał sprawę na wniosek rzecznika praw obywatelskich, który wystąpił o wykładnię art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chodziło o wyjaśnienie czy za udokumentowanie dokonania darowizny wymagane przepisami ustawy do zwolnienia z podatku konieczne jest dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych wyłącznie przez darczyńcę na konto obdarowanego, czy też dopuszczalne jest dokonanie wpłaty przez obdarowanego na swój rachunek gotówki otrzymanej od darczyńcy.

Na gruncie przepisów ustawy NSA stwierdził, że mamy trzy sposoby udokumentowania darowizny pieniędzy pomiędzy rodziną, które zapewnią zwolnienie z podatku:

  1. dowód przelewu na rachunek płatniczy nabywcy,
  2. dowód przelewu na inny rachunek w banku lub SKOK nabywcy,
  3. przekaz pocztowy.

Zatem o tym czy np. dziecko skorzysta ze zwolnienia od podatku darowizny otrzymanej od rodzica zdecyduje to w jaki sposób darczyńca (rodzić) przekazał mu środki. Dziecko podatku nie zapłaci tylko, gdy otrzymało pieniądze przelewem na swój rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym.

Wykładnia przepisów przyjęta w omawianej uchwale jest oczywiście korzystna dla fiskusa, ale także wpisuje się w politykę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, któremu dokumentowanie darowizny przelewem ma zapobiegać.

Przypominamy zatem, że zgodnie z przepisami darowizna nie podlega opodatkowaniu, jeśli jej otrzymanie przez małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych (wnuki), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę:

  • zostanie zgłoszone do US w terminie 6 miesięcy od chwili otrzymania darowizny,
  • a darowizna pieniędzy zostanie potwierdzona przelewem z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego bądź przekazem pocztowym.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z dokonaniem bądź otrzymaniem darowizny, a może chcesz odwołać darowiznę albo sprawdzić jakie obowiązki ciążą na obdarowanym względem darczyńcy napisz do nas.

Ostatnie artykuły

darowizna bez podatku

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: