Ugoda w sprawie kontaktów z dziećmi

Zawarciem ugody przed mediatorem zakończyło się postępowanie dotyczące uregulowania kontaktów naszego klienta z małoletnimi dziećmi.
Zawarciem ugody przed mediatorem zakończyło się postępowanie dotyczące uregulowania kontaktów naszego klienta z małoletnimi dziećmi.
ugoda w sprawie kontaktów z dziećmi

Dzięki ugodzie ojciec dzieci szybko uzyskał znaczne rozszerzenie osobistych spotkań z małoletnimi dziećmi – z jednego weekendu w miesiącu do kilku dni w miesiącu oraz kontaktów wakacyjnych.

Na kanwie tej sprawy warto zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, postępowanie dotyczyło zmiany sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi już niespełna 6 miesięcy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Zgodnie z art. 1135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. W naszej ocenie ustalenie kontaktów ojca z dziećmi w wyroku rozwodowym tylko na jedne weekend w miesiącu nie było podyktowane dobrem dzieci, a jedynie szybkością postępowania. Dlatego też bez wahania podjęliśmy się uzyskania dla klienta zwiększenia osobistych kontaktów z dziećmi, gdy tylko trafił do naszej kancelarii.

Po drugie, na przeszkodzie do pełnego zabezpieczenia prawa do szerszych kontaktów z dziećmi nie stanął zróżnicowany grafik pracy naszego klienta. Mimo bardzo zmiennego czasu pracy udało się szczegółowo ustalić konkretne daty kontaktów na cały okres objęty grafikiem z zastrzeżeniem regulowania analogicznie kolejnych lat.

W sytuacji rozstania rodziców posiadających małoletnie dzieci uregulowanie zasad wykonywania pieczy nad dziećmi przez rodzica, przy którym dzieci nie pozostają na co dzień jest niezwykle ważne. Dobrze, gdy dorośli potrafią mimo rozpadu relacji pomiędzy nimi współpracować w sprawach dotyczących ich dzieci. Jeżeli jednak takiej współpracy brakuje, ważne, aby zadbać i zabezpieczyć swoje prawo do kontaktów i opieki nad dziećmi.

Przepisy prawa nie narzucają gotowych schematów kontaktów z dziećmi po rozstaniu rodziców. Zatem strony mają swobodę ułożenia relacji w tym względzie w zależności od całokształtu okoliczności. Możliwe jest wykonywanie opieki naprzemiennej w równych okresach czasu lub ustalenie powtarzających się okresów czasu w ciągu tygodnia/miesiąca/roku, w których dana osoba będzie sprawowała pieczę nad dziećmi lub ustalenie konkretnych dni/dat przypadających kontaktów.

Co więcej w ramach regulowania kontaktów z dziećmi możliwe jest zastrzeżenie miejsca ich wykonywania, osób, które mogą bądź nie powinny brać w nich udziału czy udziału kuratora.

Jeżeli masz pytania dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem lub kwestii alimentów nasz zespół odpowie na wszystkie i pomoże podjąć odpowiedzialne decyzje.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
ugoda w sprawie kontaktów z dziećmi

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: