Dwa ważne i korzystne orzeczenia TSUE dot. Frankowiczów!

Z przyjemnością informujemy o dwóch orzeczeniach dotyczących roszczeń w sprawach frankowych, które zapadły dziś w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej!
Z przyjemnością informujemy o dwóch orzeczeniach dotyczących roszczeń w sprawach frankowych, które zapadły dziś w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej!
wyrok tsue frankowicze

Pierwsze z nich dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, którego coraz częściej domagają się od pozwanego banki. W ślad za opinią Rzecznika Generalnego TSUE orzeczenie przyjęło koncepcję maksymalnie prokonsumencką co oznacza, że bankom nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie! Potwierdza to możliwość rozliczenia wzajemnego stron na zasadzie „darmowego kredytu” i zwrotu przez kredytobiorców jedynie nominalnej wartości udzielonego kredytu bez odsetek, prowizji i dodatkowych opłat. TSUE potwierdził bowiem, iż bank jako strona umowy kredytowej nie może czerpać korzyści gospodarczych wynikających z jego bezprawnego działania.

Co więcej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, iż to Kredytobiorcom należą się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty skierowanym z reguły przed wytoczeniem powództwa! TSUE przyjął, iż wobec spłaty w toku wykonywania umowy rat kapitałowo-odsetkowych bank dysponował środkami Kredytobiorców, które w gruncie rzeczy stanowiły świadczenie nienależne, a co za tym idzie mógł nimi dokonywać dalszych operacji finansowych a przy tym generować zyski. W praktyce oznacza to, iż wobec długości postępowania sądowego w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu kwota zasądzonych obok roszczenia o zapłatę odsetek może wynosić kilkanaście tysięcy złotych!

Drugie ważne zapadłe dziś rozstrzygnięcie dotyczy udzielania Kredytobiorcom zabezpieczeń na czas trwania postępowania o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego. TSUE podzielił m.in. dotychczas stosowaną przez nas argumentację wywiedzioną we wnioskach o udzielenie zabezpieczenia, iż ochrona konsumentów wynikająca przede wszystkim z Dyrektywy 93/13 powinna być maksymalna przy spełnieniu pełni skutków restytucyjnych. Tym samym na czas trwania postępowania środkiem tymczasowym powinno być zakonserwowanie sytuacji prawnej i faktycznej stron istniejącej w momencie wszczęcia postępowania, w szczególności poprzez zawieszenie – na czas trwania postępowania – obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikającego z umowy kredytu zawierającej nieuczciwe warunki umowne. Brak zastosowania zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia osiągnięcie celu postępowania, jakim jest skuteczna i efektywna ochrona konsumenta.

Pełna implementacja powyższych orzeczeń pozwoli setkom tysięcy Frankowiczów w Polsce na pełna ochronę ich praw oraz skuteczne dochodzenie roszczeń.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii i przesłania nam Państwa umowy kredytowej waloryzowanej walutą obcą celem jej zaopiniowania. Analiza umowy jest bezpłatna.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
wyrok tsue frankowicze

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: