Dwa ważne i korzystne orzeczenia TSUE dot. Frankowiczów!

Z przyjemnością informujemy o dwóch orzeczeniach dotyczących roszczeń w sprawach frankowych, które zapadły dziś w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej!
Z przyjemnością informujemy o dwóch orzeczeniach dotyczących roszczeń w sprawach frankowych, które zapadły dziś w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej!
wyrok tsue frankowicze

Pierwsze z nich dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, którego coraz częściej domagają się od pozwanego banki. W ślad za opinią Rzecznika Generalnego TSUE orzeczenie przyjęło koncepcję maksymalnie prokonsumencką co oznacza, że bankom nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie! Potwierdza to możliwość rozliczenia wzajemnego stron na zasadzie „darmowego kredytu” i zwrotu przez kredytobiorców jedynie nominalnej wartości udzielonego kredytu bez odsetek, prowizji i dodatkowych opłat. TSUE potwierdził bowiem, iż bank jako strona umowy kredytowej nie może czerpać korzyści gospodarczych wynikających z jego bezprawnego działania.

Co więcej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, iż to Kredytobiorcom należą się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty skierowanym z reguły przed wytoczeniem powództwa! TSUE przyjął, iż wobec spłaty w toku wykonywania umowy rat kapitałowo-odsetkowych bank dysponował środkami Kredytobiorców, które w gruncie rzeczy stanowiły świadczenie nienależne, a co za tym idzie mógł nimi dokonywać dalszych operacji finansowych a przy tym generować zyski. W praktyce oznacza to, iż wobec długości postępowania sądowego w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu kwota zasądzonych obok roszczenia o zapłatę odsetek może wynosić kilkanaście tysięcy złotych!

Drugie ważne zapadłe dziś rozstrzygnięcie dotyczy udzielania Kredytobiorcom zabezpieczeń na czas trwania postępowania o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego. TSUE podzielił m.in. dotychczas stosowaną przez nas argumentację wywiedzioną we wnioskach o udzielenie zabezpieczenia, iż ochrona konsumentów wynikająca przede wszystkim z Dyrektywy 93/13 powinna być maksymalna przy spełnieniu pełni skutków restytucyjnych. Tym samym na czas trwania postępowania środkiem tymczasowym powinno być zakonserwowanie sytuacji prawnej i faktycznej stron istniejącej w momencie wszczęcia postępowania, w szczególności poprzez zawieszenie – na czas trwania postępowania – obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikającego z umowy kredytu zawierającej nieuczciwe warunki umowne. Brak zastosowania zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia osiągnięcie celu postępowania, jakim jest skuteczna i efektywna ochrona konsumenta.

Pełna implementacja powyższych orzeczeń pozwoli setkom tysięcy Frankowiczów w Polsce na pełna ochronę ich praw oraz skuteczne dochodzenie roszczeń.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii i przesłania nam Państwa umowy kredytowej waloryzowanej walutą obcą celem jej zaopiniowania. Analiza umowy jest bezpłatna.

Ostatnie artykuły

Zmiany osobowe w spółce cywilnej

Zmiany składu osobowego spółki cywilnej W ostatnim czasie świadczyliśmy na rzecz naszego Klienta, będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc prawną dotyczącą dokonania zmian osobowych w spółce. Jeden z wieloletnich

Czytaj całość
wyrok tsue frankowicze

Podziel się z innymi:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.