Rękojmia za wady używanego pojazdu

Bardzo często reprezentujemy klientów, którzy niedługo po zakupie wymarzonego auta odkrywają, że stan techniczny pojazdu nie jest zgody z zapewnieniami sprzedającego. Właśnie w jednej z takich spraw doprowadziliśmy do zawarcia ugody, na podstawie której nasi Klienci odzyskali całą cenę sprzedaży, którą zapłacili za wadliwe auto wraz z odsetkami i oddali sprzedawcy pojazd. Sprawę udało się zakończyć w ciągu trzech miesięcy.
Bardzo często reprezentujemy klientów, którzy niedługo po zakupie wymarzonego auta odkrywają, że stan techniczny pojazdu nie jest zgody z zapewnieniami sprzedającego. Właśnie w jednej z takich spraw doprowadziliśmy do zawarcia ugody, na podstawie której nasi Klienci odzyskali całą cenę sprzedaży, którą zapłacili za wadliwe auto wraz z odsetkami i oddali sprzedawcy pojazd. Sprawę udało się zakończyć w ciągu trzech miesięcy.
kupno używanego samochodu rękojmia

Warto przypomnieć, że ustawowa rękojmia za wady fizyczne i prawne sprzedawanej rzeczy obowiązuje także w odniesieniu do samochodów używanych.

Co to jest rękojmia?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej. W przypadku zakupu używanego pojazdu, rękojmia obowiązuje co do zasady przez 2 lata, przy czym może być skrócona do 1 roku od daty wydania pojazdu. Rękojmia obowiązuje zarówno w przypadku zakupu od przedsiębiorcy, jak i osoby prywatnej. W przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia może zostać wyłączona. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, występując jako kupujący negocjuj, aby nie ograniczać terminu i zakresu rękojmi.

Rękojmia dotyczy wad, które istniały bądź których przyczyny występowały już w chwili sprzedaży rzeczy. W konsekwencji sprzedawca poniesie odpowiedzialność za takie wady, które istniały w pojeździe w chwili jego wydania kupującemu.

Ważne – rękojmia dotyczy tylko takich wad, o których kupujący nie wiedział w chwili zakupu.

Sprzedawca ponosi natomiast odpowiedzialność z tytułu rękojmi nawet jeśli sam nie wiedział o istnieniu wady w chwili sprzedaży rzeczy.

Co to są wady fizyczne?

Wady fizyczne to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, np. niespełnienie obietnic sprzedawcy co do właściwości pojazdu (bezwypadkowość) lub jego niekompletność.

Co to są wady prawne?

Wady prawne to sytuacje, gdy pojazd został np. skradziony lub sprzedany bez zgody wszystkich współwłaścicieli.

Czego możesz żądać w ramach rękojmi?

Jeżeli pojazd ma wadę, jako kupujący możesz żądać:

  • obniżenia ceny,
  • naprawy,
  • wymiany na pojazd bez wad,
  • lub odstąpić od umowy.


Wybór odpowiedniej formy roszczenia zależy od konkretnej sytuacji i charakteru wady. Decyzja o skorzystaniu z konkretnego roszczenia jest kluczowa dla skutecznego dochodzenia przysługujących praw. Wybór roszczenia decyduje również o sposobie i zakresie dalszego postępowania w stosunku do sprzedającego, a także koniecznego zabezpieczenia i zgromadzenia niezbędnych dowodów.

Co zrobić po wykryciu wady?

Po wykryciu wady należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą i przedstawić swoje roszczenia. Zaleca się, aby robić to na piśmie dla celów dowodowych bądź choćby w formie e-maila lub smsa.

Zadbaj o należyte udokumentowanie wady poprzez wykonanie zdjęć, filmu. Możesz również pozyskać ekspertyzę fachowca (mechanika). Należy jednak pamiętać, że ingerencja w stan techniczny pojazdu może utrudnić bądź w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczeń z rękojmi na drodze postępowania sądowego. W przypadku skierowania sprawy do sądu najczęściej niezbędne jest pozyskanie opinii biegłego sądowego, który musi przeprowadzić oględziny pojazdu. Jeśli auto zostało wcześniej naprawione bądź mechanik ingerował w jego stan może to utrudnić biegłemu ustalenie istnienia wady w pojeździe.

Znajomość swoich praw w zakresie rękojmi jest kluczowa przy zakupie używanego pojazdu. Możesz domagać się od sprzedawcy różnych roszczeń w przypadku wykrycia wady, ale pamiętaj o ograniczeniach i właściwym postępowaniu w celu skutecznego dochodzenia swoich praw. Rekomendujemy, aby kupując używany pojazd zawsze zawierać pisemną umowę zawierającą oświadczenia i zapewnienia sprzedawcy oraz rzeczywiste warunki transakcji.

Jeśli stoisz przed decyzją o zakupie używanego auta i chcesz zawrzeć bezpieczną umowę sprzedaży albo kupiłeś auto, które okazało się wadliwe pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
kupno używanego samochodu rękojmia

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.