Sprawy „frankowe” – koszty

Nasza Kancelaria traktuje sprawy frankowe jak normalne sprawy cywilne wobec tego wynagrodzenie za prowadzenie tych spraw jest ustalane na standardowych zasadach, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Nasi Klienci z góry znają koszty poprowadzenia całego procesu.
Nasza Kancelaria traktuje sprawy frankowe jak normalne sprawy cywilne wobec tego wynagrodzenie za prowadzenie tych spraw jest ustalane na standardowych zasadach, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Nasi Klienci z góry znają koszty poprowadzenia całego procesu.
koszt sprawy frankowej

Dostrzegając w ostatnim czasie wzrost liczby kierowanych do naszej Kancelarii zapytań dotyczących honorarium za prowadzenie tzw. spraw frankowych wskazujemy, iż od początku przyjmujemy proste i transparentne zasady ustalania wynagrodzenia za prowadzenie spraw kredytów we frankach. Przede wszystkim podkreślamy, że sprawy frankowe stanowią „normalną” sprawę cywilną, a wobec tego nasza Kancelaria przyjmuje także standardowe stawki wynikające z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Konkretnie – roszczenia o ustalenie i zapłatę związane z dochodzeniem Państwa roszczeń z umów kredytowych we frankach z reguły oscylują w dwóch wariantach wartości przedmiotu sporu. I tak dla roszczeń między 50.000 zł a 200.000 zł honorarium wynosi 5.400 zł, natomiast dla roszczeń powyżej kwoty 200.000 zł obowiązująca stawka wynosi 10.800 zł.

Nasza Kancelaria nie pobiera dodatkowego honorarium (success fee) czyli określonego procentu od zasądzonego roszczenia. Nasz udział w rozprawach również nie jest dodatkowo płatny. Koszty zastępstwa procesowego (tj. wyżej wskazane kwoty) w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia są zasądzane od banku właśnie w takiej wysokości i są zwracane przez bank bezpośrednio na poczet naszych Zleceniodawców.

Tym samym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, którzy na skutek złych doświadczeń z umową kredytu frankowego chcą już na wstępnym etapie sprawy znać całkowity koszt związany z postępowaniem sądowym.

Nasza Kancelaria zapewnia pomoc prawną doświadczonych i wykwalifikowanych prawników. Przede wszystkim skupiamy się na indywidualnym podejściu do danej sprawy przy zrozumieniu zarówno jej problematyki, a także unikalnych potrzeb Klienta. Dlatego też skupiamy się na zapewnieniu spersonalizowanej obsługi dostosowanej do konkretnych wymagań przy jednoczesnym zagwarantowaniu jasnych i przejrzystych zasad współpracy. Naszym celem jest przede wszystkim maksymalne zabezpieczenie Państwa interesów.

Przypominamy, że analiza umowy kredytowej jest przez naszych prawników dokonywana nieodpłatnie.
Jeżeli posiadają Państwo kredyty we frankach lub taki kredyt został przez Państwa spłacony zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, aby omówić problematykę Państwa umowy kredytowej waloryzowanej kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY) i ewentualnie przysługujących Państwu roszczeń.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
koszt sprawy frankowej

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: