Prawomocne uniewinnienie

Uniewinnieniem zakończył się proces wobec naszego Klienta, któremu postawiono zarzut sprzeniewierzenia środków pieniężnych stowarzyszenia, którego pracami kierował.
Uniewinnieniem zakończył się proces wobec naszego Klienta, któremu postawiono zarzut sprzeniewierzenia środków pieniężnych stowarzyszenia, którego pracami kierował.

Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał w mocy uniewinniający wyrok Sąd I instancji potwierdzając, stanowisko obrony, iż oskarżony mógł posiadać i dysponować środkami stowarzyszenia. Oskarżyciel nie wykazał faktu wydatkowania bądź zamiaru dysponowania posiadanymi pieniędzmi niezgodnie ze statutem stowarzyszenia.

Przestępstwo przywłaszczenia polega na włączeniu do swojego majątku przedmiotu, który w sposób legalny znalazł się w posiadaniu sprawcy jednak, którego nie jest właścicielem. Przywłaszczenie ma miejsce wtedy, gdy sprawca zaczyna traktować określoną rzecz jak swoją własność. Ze sprzeniewierzeniem mamy do czynienia, gdy przywłaszczenie dotyczy mienia powierzonego sprawcy przez osobę trzecią.
Co ciekawe przywłaszczenie może dotyczyć składników małżeńskiego majątku wspólnego. Do jego popełnienia może dojść np. w przypadku samodzielnej sprzedaży przez jednego z byłych małżonków rzeczy stanowiącej majątek wspólny i zatrzymania całości ceny.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: