Prawomocne uniewinnienie

Uniewinnieniem zakończył się proces wobec naszego Klienta, któremu postawiono zarzut sprzeniewierzenia środków pieniężnych stowarzyszenia, którego pracami kierował.
Uniewinnieniem zakończył się proces wobec naszego Klienta, któremu postawiono zarzut sprzeniewierzenia środków pieniężnych stowarzyszenia, którego pracami kierował.

Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał w mocy uniewinniający wyrok Sąd I instancji potwierdzając, stanowisko obrony, iż oskarżony mógł posiadać i dysponować środkami stowarzyszenia. Oskarżyciel nie wykazał faktu wydatkowania bądź zamiaru dysponowania posiadanymi pieniędzmi niezgodnie ze statutem stowarzyszenia.

Przestępstwo przywłaszczenia polega na włączeniu do swojego majątku przedmiotu, który w sposób legalny znalazł się w posiadaniu sprawcy jednak, którego nie jest właścicielem. Przywłaszczenie ma miejsce wtedy, gdy sprawca zaczyna traktować określoną rzecz jak swoją własność. Ze sprzeniewierzeniem mamy do czynienia, gdy przywłaszczenie dotyczy mienia powierzonego sprawcy przez osobę trzecią.
Co ciekawe przywłaszczenie może dotyczyć składników małżeńskiego majątku wspólnego. Do jego popełnienia może dojść np. w przypadku samodzielnej sprzedaży przez jednego z byłych małżonków rzeczy stanowiącej majątek wspólny i zatrzymania całości ceny.

Ostatnie artykuły

Zmiany osobowe w spółce cywilnej

Zmiany składu osobowego spółki cywilnej W ostatnim czasie świadczyliśmy na rzecz naszego Klienta, będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc prawną dotyczącą dokonania zmian osobowych w spółce. Jeden z wieloletnich

Czytaj całość

Podziel się z innymi:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.