O tym piszemy

Wyświetlam wyniki dla:

Tag: WSA

skarga na rozstrzygnięcie PARP

Skuteczna skarga na rozstrzygnięcie PARP

WSA w Warszawie uwzględnił naszą skargę na rozstrzygnięcie PARP o pozostawieniu protestu naszego klienta od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Sąd podzielił naszą argumentację uznając, że ocena projektu została dokonana z naruszeniem prawa, które miało istotny wpływ na wynik oceny.

Czytaj więcej »