Skuteczne odwołanie od decyzji ZUS

Wskutek wniesionego odwołania od decyzji ZUS, nasz Klient otrzyma dodatkowe 10% odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek wypadku przy pracy.
Wskutek wniesionego odwołania od decyzji ZUS, nasz Klient otrzyma dodatkowe 10% odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek wypadku przy pracy.
pracownicy wypadek przy pracy

Sąd Rejonowy w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy naszego Klienta przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy, na skutek wniesionego przez nas odwołania, zmienił zaskarżoną decyzję ZUS, ustalając, że uszczerbek na zdrowiu naszego Klienta niż ten, który został ustalony przez komisję lekarską organu rentowego.
Komisja Lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po wykonaniu badań lekarskich naszego Klienta ustaliła, że uszczerbek na zdrowiu, którego doznał nasz Mocodawca wskutek wypadku przy pracy (pracownik budowlany) wynosi 35%. Klientowi zostało przyznane z tego tytułu jednorazowe odszkodowanie.

Wniesione przez nas odwołanie, w którym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zarzucono głównie nieprawidłowe określenie uszczerbku na zdrowiu naszego Klienta, a co za tym idzie wypłatę odszkodowania w kwocie nieadekwatnej do doznanego długotrwałego uszczerbku na zdrowiu naszego Mocodawcy.

W toku przeprowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie postępowania dopuszczono i przeprowadzono dowody z opinii biegłych lekarzy z zakresu ortopedii, neurologii (w związku z urazem kręgosłupa) oraz laryngologii (w związku z doznaną całkowitą głuchotą ucha prawego). Sporządzone opinie dały podstawę do uznania przez Sąd, że uszczerbek na zdrowiu naszego Klienta wynosi 45 % tj. 10% więcej niż ustaliła to Komisja Lekarska ZUS. Tym samym naszemu Klientowi powinno zostać wypłacone odszkodowanie uzupełniające. Wyrok jest nieprawomocny.

Zachęcamy Państwa do konsultacji w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności wydanych przez ZUS decyzji oraz wynikających z nich świadczeń.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
pracownicy wypadek przy pracy

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: