Prawomocny podział majątku wspólnego

Po 11 latach postępowania prawomocnie zakończyliśmy postępowanie o podział majątku wspólnego o łącznej wartości ponad 1,7 mln złotych.
Po 11 latach postępowania prawomocnie zakończyliśmy postępowanie o podział majątku wspólnego o łącznej wartości ponad 1,7 mln złotych.
kancelaria podział majątku

Wskutek sądowego podziału majątku nasza Klientka uzyskała wyłączne prawo własności kilku nieruchomości oraz pokaźną spłatę finansową.

W toku wieloletniego postępowania sądowego doprowadziliśmy do satysfakcjonującego dla naszej Klientki prawomocnego podziału majątku wspólnego. W skład majątku wspólnego wchodziło kilka nieruchomości – mieszkalnych, użytkowych, a także rolnych, a ponadto przedmioty gospodarstwa domowego oraz wyposażenie lokalu użytkowego. Pomiędzy stronami sporna była wartość poszczególnych składników, a do rozliczenia wchodziły także wzajemne roszczenia o nakłady z majątku wspólnego na majątek odrębny stron, a także osób trzecich.

Na czas trwania postępowania wpływ miała w szczególności wielość składników majątku wspólnego, ich wartość, a także konieczność przeprowadzenia drobiazgowego postępowania dowodowego, w szczególności z opinii kilku biegłych sądowych, m.in. z zakresu wyceny nieruchomości oraz geodezji.
Ostatecznie Sąd Okręgowy w Szczecinie przyznał na rzecz naszej Klientki składniki majątku wspólnego, które dotychczas pozostawały w jej posiadaniu, a także te, co do których wyrażała wolę objęcia ich wyłączną własnością. Nasza Klientka uzyskała łącznie majątek o wartości ponad 779.000 zł.
Przypominamy, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, która powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa.
Podział majątku wspólnego może nastąpić w formie umowy o podział majątku wspólnego, która w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego lub w formie postanowienia sądu.

Jeśli pomimo rozpadu małżeństwa nie dokonali Państwo podziału majątku wspólnego i chcieliby Państwo uregulować tę kwestię, zapraszamy do konsultacji. Nasza pomoc prawna może polegać na podjęciu z drugą stroną rozmów celem polubownego podziału majątku wspólnego lub sporządzenia wniosku o podział majątku wspólnego oraz reprezentacji w sądzie. Trzeba zwrócić uwagę, że czym dłużej strony po rozpadzie małżeństwa nie dokonują podziału majątku wspólnego tym więcej później wzajemnych roszczeń ubocznych wpływających na złożoność i długotrwałość postępowania.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
kancelaria podział majątku

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.