Prawomocny podział majątku wspólnego

Po 11 latach postępowania prawomocnie zakończyliśmy postępowanie o podział majątku wspólnego o łącznej wartości ponad 1,7 mln złotych.
Po 11 latach postępowania prawomocnie zakończyliśmy postępowanie o podział majątku wspólnego o łącznej wartości ponad 1,7 mln złotych.
kancelaria podział majątku

Wskutek sądowego podziału majątku nasza Klientka uzyskała wyłączne prawo własności kilku nieruchomości oraz pokaźną spłatę finansową.

W toku wieloletniego postępowania sądowego doprowadziliśmy do satysfakcjonującego dla naszej Klientki prawomocnego podziału majątku wspólnego. W skład majątku wspólnego wchodziło kilka nieruchomości – mieszkalnych, użytkowych, a także rolnych, a ponadto przedmioty gospodarstwa domowego oraz wyposażenie lokalu użytkowego. Pomiędzy stronami sporna była wartość poszczególnych składników, a do rozliczenia wchodziły także wzajemne roszczenia o nakłady z majątku wspólnego na majątek odrębny stron, a także osób trzecich.

Na czas trwania postępowania wpływ miała w szczególności wielość składników majątku wspólnego, ich wartość, a także konieczność przeprowadzenia drobiazgowego postępowania dowodowego, w szczególności z opinii kilku biegłych sądowych, m.in. z zakresu wyceny nieruchomości oraz geodezji.
Ostatecznie Sąd Okręgowy w Szczecinie przyznał na rzecz naszej Klientki składniki majątku wspólnego, które dotychczas pozostawały w jej posiadaniu, a także te, co do których wyrażała wolę objęcia ich wyłączną własnością. Nasza Klientka uzyskała łącznie majątek o wartości ponad 779.000 zł.
Przypominamy, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, która powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa.
Podział majątku wspólnego może nastąpić w formie umowy o podział majątku wspólnego, która w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego lub w formie postanowienia sądu.

Jeśli pomimo rozpadu małżeństwa nie dokonali Państwo podziału majątku wspólnego i chcieliby Państwo uregulować tę kwestię, zapraszamy do konsultacji. Nasza pomoc prawna może polegać na podjęciu z drugą stroną rozmów celem polubownego podziału majątku wspólnego lub sporządzenia wniosku o podział majątku wspólnego oraz reprezentacji w sądzie. Trzeba zwrócić uwagę, że czym dłużej strony po rozpadzie małżeństwa nie dokonują podziału majątku wspólnego tym więcej później wzajemnych roszczeń ubocznych wpływających na złożoność i długotrwałość postępowania.

Ostatnie artykuły

kancelaria podział majątku

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: