Fundacja rodzinna w prawie spadkowym

22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Jest to nowa instytucja w polskim prawie stanowiąca odpowiedź na potrzeby firm rodzinnych, które potrzebują narzędzi do przekazania prowadzenia biznesu młodszemu pokoleniu bez perturbacji i zachwiania normalnej działalności przedsiębiorstwa związanej zwykle z kwestiami dziedziczenia.
22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Jest to nowa instytucja w polskim prawie stanowiąca odpowiedź na potrzeby firm rodzinnych, które potrzebują narzędzi do przekazania prowadzenia biznesu młodszemu pokoleniu bez perturbacji i zachwiania normalnej działalności przedsiębiorstwa związanej zwykle z kwestiami dziedziczenia.
fundacja rodzinna w prawie spadkowym

O fundacji rodzinnej pisaliśmy w naszym artykule dostępnym pod linkiem: https://www.kuzniarkancelaria.pl/blog/sukcesy-kancelarii/prawo-korporacyjne/juz-jest-fundacja-rodzinna-w-polskim-porzadku-prawnym/

Kwestie związane z dziedziczeniem dotyczące fundacji rodzinnej uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym i dotyczą one głównie zachowku, czyli uprawnienia osób pominiętych w testamencie lub uwzględnionych w udziale niższym niż ten, przysługujący im na podstawie dziedziczenia ustawowego.

Najważniejsze zmiany prawa spadkowego związane z wprowadzeniem fundacji rodzinnej dotyczą zachowku, a konkretnie:

 1. zachowek może zostać zaspokojony ze świadczenia od fundacji rodzinnej lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,
 2. obliczając zachowek do spadku dolicza się:
 1. fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę (gdy fundacja nie jest ustanowiona w testamencie),
 2. mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej w wysokości nie większej niż wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przez spadkodawcę.
 1. obliczając zachowek do spadku nie dolicza się:
 1. funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, chyba że fundacja rodzinna jest spadkobiercą,
 2. mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej otrzymanego przez osoby niebędące spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku,
 3. funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej i mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, jeśli ich przekazanie nastąpiło w czasie, kiedy spadkodawca nie miał zstępnych (nie dotyczy, gdy przekazanie nastąpiło na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego),
 4. funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej i mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej przekazanych przed zawarciem małżeństwa ze spadkodawcą.
 1. na zachowek zalicza się:
 1. świadczenie od fundacji rodzinnej i mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej przekazane na rzecz uprawnionego do zachowku (jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się także świadczenie od fundacji rodzinnej i mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej na rzecz jego wstępnego),
 2. koszty zrealizowanego przez fundację rodzinną obowiązku alimentacyjnego ciążącego na spadkodawcy, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku (jeżeli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy),
 1. fundacja rodzinna i osoba, która otrzymała mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, jeśli nie jest spadkobiercą ani zapisobiercą windykacyjnym, odpowiada za zachowek w takiej samej kolejności jak obdarowany przez spadkodawcę (odpowiedzialność ta jest ograniczona do wzbogacenia) – obowiązek aktualizuje się, jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny,
 2. roszczenia przeciwko fundacji rodzinnej obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanego funduszu założycielskiego oraz przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanego mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej przedawniają się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.
 3. gdy fundacja rodzinna jest spadkobiercą, zapisobiercą windykacyjnym albo obdarowaną przez spadkodawcę, odpowiada za zachowek z tego tytułu na dotychczasowych zasadach (tj. na ogólnych zasadach dla spadkobierców, zapisobierców, obdarowanych).

Jeżeli prowadzisz firmę rodzinną niezależnie od jej formy, rodzaju oraz wielkości i chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących fundacji rodzinnej oraz płynących z jej założenia korzyści dla zabezpieczenia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przekazania jego prowadzenia następcą prawnym zapraszamy na konsultację.

Ostatnie artykuły

fundacja rodzinna w prawie spadkowym

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: