Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej.

Minął rok od wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (ustawa weszła w życie 22 maja 2023 r.). W tym czasie zarejestrowano już ponad 1000 polskich fundacji rodzinnych!
Minął rok od wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (ustawa weszła w życie 22 maja 2023 r.). W tym czasie zarejestrowano już ponad 1000 polskich fundacji rodzinnych!
fundacja rodzinna podatki

Fundacja rodzinna to instytucja umożliwiająca długoterminowe zarządzanie majątkiem rodzinnym, wspierająca harmonijną sukcesję firm rodzinnych i ochronę majątku przed rozdrobnieniem. Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która może prowadzić działalność gospodarczą w określonym ustawowo zakresie, jednak jej głównym celem jest realizacja celów wskazanych przez fundatora, w szczególności polegających na gromadzeniu i pomnażaniu majątku rodzinnego. 

O fundacji rodzinnej jako nowej instytucji pisaliśmy już na naszym blogu. Wpis dostępny jest pod linkiem: https://www.kuzniarkancelaria.pl/blog/sukcesy-kancelarii/prawo-korporacyjne/juz-jest-fundacja-rodzinna-w-polskim-porzadku-prawnym/

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zastanawia się, jak skutecznie zarządzać swoim majątkiem i zapewnić jego ochronę dla przyszłych pokoleń, fundacja rodzinna może być doskonałym rozwiązaniem. To narzędzie prawne umożliwia długoterminowe zarządzanie majątkiem, wspierając harmonijną sukcesję firm rodzinnych.

Jeśli zastanawiasz się, jak przekazać zarządzanie swoją firmą dzieciom, fundacja rodzinna oferuje możliwość płynnej sukcesji. Fundacja może działać jako skarbiec rodzinny, zarządzając majątkiem zgodnie z wolą fundatora i zapewniając, że nie dojdzie do jego rozdrobnienia. Fundacja rodzinna daje także możliwość uniknięcia potencjalnych konfliktów między spadkobiercami, ponieważ decyzje dotyczące majątku mogą być podejmowane na podstawie jasno określonych zasad zapisanych w statucie fundacji.

Fundacja rodzinna nie jest rozwiązaniem wyłącznie dla przedsiębiorców, została wprowadzona jako narzędzie dla rodzin. Jeśli posiadasz jakikolwiek majątek o wartości co najmniej 100.000 zł – np. nieruchomość, którą wynajmujesz, fundacja rodzinna pozwala na efektywne zarządzanie tym majątkiem, zapewniając jednocześnie korzystne warunki podatkowe. Wniesienie nieruchomości do fundacji jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), a dochody generowane z wynajmu nie są opodatkowane na bieżąco, co pozwala na akumulację kapitału i dalsze inwestowanie.

Założenie fundacji rodzinnej jest również korzystne dla tych, którzy chcą uniknąć problemów związanych z zachowkiem. Zmodyfikowane są bowiem zasady dotyczące zachowku, co w wielu przypadkach umożliwia lepsze zarządzanie majątkiem i unikanie jego rozdrobnienia. 

Aspekty spadkowe związane z utworzeniem fundacji rodzinnej wyjaśnialiśmy już we wcześniejszym wpisie dostępnym pod linkiem: https://www.kuzniarkancelaria.pl/blog/sukcesy-kancelarii/prawo-korporacyjne/fundacja-rodzinna-w-prawie-spadkowym/

Fundacja rodzinna pozwala zadbać o byt bliskich na korzystnych warunkach. Świadczenia wypłacane beneficjentom z grona najbliższej rodziny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowego od osób fizycznych (PIT), co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tego rozwiązania.

W tym artykule chcemy przybliżyć kwestie korzyści podatkowych związanych z funkcjonowaniem fundacji rodzinnych.

Opodatkowanie CIT

Fundacja rodzinna podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT). Dochody generowane przez fundację, takie jak dywidendy, odsetki czy zyski z inwestycji nie są opodatkowane na bieżąco. Fundacja korzysta z podmiotowego zwolnienia z CIT, dopóki te dochody nie są wypłacane beneficjentom. Podatek CIT wynosi 15% i jest płacony dopiero w momencie wypłaty świadczeń beneficjentom lub likwidacji fundacji. W przypadku, gdy fundacja prowadzi działalność operacyjną niezgodną z ustawą, opodatkowanie wynosi 25%.

Podatek PCC

Przekazanie majątku do fundacji rodzinnej jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). To zwolnienie obejmuje wszystkie formy przekazywania majątku, co oznacza, że fundator nie ponosi dodatkowych kosztów podatkowych z tytułu przekazania majątku do fundacji rodzinnej. 

Opodatkowanie PIT

Świadczenia wypłacane beneficjentom fundacji rodzinnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Świadczenia wypłacane beneficjentom są opodatkowane zryczałtowaną stawką PIT wynoszącą 15%. Jednakże, beneficjenci będący najbliższą rodziną fundatora (tzw. grupa zerowa) są zwolnieni z tego podatku. Jeżeli beneficjentami są dalsi krewni, opodatkowanie może być obniżone do 10%.

Inne podatki 

Fundacja rodzinna może być również zobowiązana do zapłaty innych podatków, takich jak VAT, jeśli prowadzi działalność gospodarczą oraz podatek od nieruchomości, jeżeli posiada w swoim majątku nieruchomości. Przykładowo, wniesienie majątku przez fundatora prowadzącego działalność gospodarczą może podlegać VAT, chyba że wniesienie dotyczy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które są zwolnione z VAT.

Przykład

Jan Kowalski, właściciel firmy rodzinnej, decyduje się na założenie fundacji rodzinnej. Przekazuje do niej udziały w swojej spółce oraz nieruchomość. Fundator nie zapłaci w tym przypadku PCC od przekazywanego fundacji rodzinnej majątku. Dochody fundacji rodzinnej np. z tytułu dywidendy od spółki czy wynajmu nieruchomości nie są opodatkowane na bieżąco, wobec tego całość dochodów może być inwestowana. Gdy fundacja wypłaci środki beneficjentom (np. dzieciom fundatora, ale i samemu fundatorowi), podatek PIT wyniesie 15%, a dzieci czy fundator nie zapłacą podatku PIT od otrzymanych świadczeń. 

Korzyści podatkowe 

Fundacja rodzinna oferuje szereg korzyści podatkowych. Odroczenie opodatkowania oznacza, że podatek dochodowy jest płacony dopiero przy wypłacie świadczeń lub likwidacji fundacji. Zwolnienie z PCC pozwala na przekazanie majątku do fundacji bez dodatkowych obciążeń podatkowych. Preferencyjne opodatkowanie CIT sprawia, że świadczenia dla beneficjentów są opodatkowane zryczałtowaną stawką 15%, z możliwością zwolnienia dla najbliższej rodziny z PIT. 

Fundacja rodzinna to skuteczne rozwiązanie, które może znacząco ułatwić zarządzanie majątkiem rodzinnym i planowanie sukcesji, przy jednoczesnym wykorzystaniu licznych korzyści podatkowych. Nasza kancelaria specjalizuje się w tworzeniu fundacji rodzinnych i doradza w zarządzaniu nimi. Wspieramy również w tworzeniu struktury fundacji oraz rejestracji fundacji rodzinnej, zapewniając zgodność z przepisami prawa i maksymalizację korzyści podatkowych.

Ostatnie artykuły

kobieta prowadzi pojazd jest zatrzymywana do kontroli

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją

4 czerwca 2024 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis art. 42 § 3 kodeksu karnego obligujący sąd do orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku prowadzenia ich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w warunkach „recydywy” jest niezgodny z konstytucyjnym prawem do sprawiedliwego procesu. Wyrok zapadł pod sygnaturą akt SK 22/21.

Czytaj całość
fundacja rodzinna podatki

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: